Drinkwaterbehandeling

Bourgonde Sterilisatie TechniekWatersterilizer WS1000Artikel nummer : 2012-0250-000Desinfectie door UV is een eenvoudige en betrouwbare techniek, die een minimum aan 
onderhoud vereist. Zij vergt geen gebruik van giftige producten en veroorzaakt  zodoende ook geen
hinderlijke geur en smaak aan het water.
Ultra-Violet C straling (UVC genoemd), uitgezonden door kwikdamplampen met eengolflengte 254 nm,
werkt als een sterk biocide, onafhankelijk van de pH en zonder aanmaak van verontreinigende
producten.  De 254 nm golflengte wordt
geproduceerd door een lage druk UVC generator  met een hoog energetisch rendement. 
Het voordeel van UVC desinfectie is de onmiddellijke inactivatie van bacteriën,  wat een
relatief klein toestel oplevert en zodoende weinig plaats inneemt. De doeltreffendheid van sterilisatie /
desinfectie door UV wordt sterk  verhinderd
door deeltjes die aan het water troebelheid geven. Deze deeltjes vormen schaduwen   die de micro-
organismen toelaten te passeren zonder enige schade te ondervinden.   UV-stralen worden
geabsorbeerd door humuszuren en sommige meerwaardige  ionen zoals ijzer. Hierdoor verzwakt
de doeltreffendheid van behandeling aanzienlijk. 
 
Handleiding
1.   Opstarten : 5 sec doorspoelen.
2. Filter regelmatig schoonmaken.
3. 1 keer per jaar filter vernieuwen.
4. UVC lamp na ca. 10.000 uur
    vernieuwen.
5. Rode lamp: Storing.
6. Groene lamp : Opstarten.
7. Na inschakeltijd (ca. 30 min.)
    schakeld de sterilisator 
    automatisch uit.
8. Reset : Groene knop indrukken.Water aanvoer : Max 5 bar
Water afvoer    : Max 1000 liter per uur.230 VAC 50 – 60 Hz.
Verbruik : ca. 75 Watt.
Zekering : 2 Ampère.

Drink en proces water

  
 Hoe veilig is uw bedrijf ? Algemeen:     Drink en Proces water  Onbeschermde UV-C lampen veroorzaken gevaar voor de volksgezondheid,(Gebroken glas en fosforhoudende mengsels).  Waar voedsel wordt bereid, opgeslagen of uitgestald is het nu verboden om voedsel te bereiden voor de verkoop in ruimtes die niet meer voldoen aan de veiligheideisen voor de voedingsmiddelen industrie.In diverse landen in Europa is of wordt hiertoe de warenwet aangepast.Vanaf 15 december 1994 is in de voedingsmiddelen industrie een kwaliteitscontrole systeem op basis van de principes van HACCP verplicht gesteld. (HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points).  Het verdiend aanbeveling om voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat gebroken glas en fosfor uit lampen in het voedsel terecht komen.Daartoe is het noodzakelijk dat een beschermende laag wordt gemonteerd om UV-C lampen, op die plaatsen waar voedsel wordt bereid, opgeslagen of uitgestald.Met name in continubedrijven ontstaan ontoelaatbare risico’s bij het vervangen van de lampen.  Een directe en relatief goedkope bescherming kan worden gerealiseerd door een buisbescherming aan te brengen om de bestaande lampen.De lampbescherming bestaat uit een dunne, onbreekbare, speciaal ontwikkelde beschermhoes, die de lamp geheel omsluit, zodat in geval van breuk het glas en de fosfor in de beschermhoes blijven en het voedsel niet verontreinigen.Onze beschermhoes voldoet aan de eisen volgens BS6062 & DIN 52290 Part. 2.  Officiële gezondheidinstanties bevelen deze nieuwe bescherming dringend aan.  NETSPANNING: 230 VAC - +/- 10% - 50 Hz        OPGENOMEN VERMOGEN 25 WATTWATERDOORSTROMING : CA. 5.000 LITER PER UURWATERZIJDIGE AANSLUITMATEN : DN40 (ISO).GEWICHT : 9.5 KGOPPERVLAKTERUWHEID : Ra <0.8 MICROMETER.  Diverse vermogens op aanvraag Type en zetfouten voorbehouden

Legionella

5001
 
 Hoe veilig is uw leefomgeving? Algemeen:     Legionella Micro-organismen variërend van bacteriën en virussen tot algen en protozoa- kunnen in een bepaalde omgeving door ultraviolet ( UV-C ) licht worden gedood of onschadelijk worden gemaakt.In het elektromagnetisch spectrum is ultraviolet het gedeelte liggende tussen röntgenstraling en zichtbaar licht; ofwel tussen 195 nanometer en 395 nanometer. Door middel van elektrische energie wordt UV-C licht geproduceerd:Type RVS-5001-SP, die door de electrode wordt geïoniseerd en waardoor UV-C licht ontstaat. Bij toepassing van UV-C licht wordt het DNA van de micro-organismen verandert, doordat het UV-C licht door de celwand en het cytoplasma dringt en zodoende kan het micro-organismen zich niet meer vermenigvuldigen.Micro-organismen zijn alle bacteriën, virussen en sporen die zich in het water bevinden, dus ook de beruchte legionellabacterie.Een cel wordt als dood beschouwd, als deze zich niet meer kan vermenigvuldigen. De meest kritieke functie van UV-C desinfectie is de UV-C dosering.Het is belangrijk dat de lampen de optimale ultraviolette energie afgeven en dat het systeem de juiste afmeting heeft.De doorstroom hoeveelheid is de bepalende factor en dient goed afgestemd te zijn op de hoeveelheid die het systeem aankan. De contacttijd is namelijk direct evenredig aan de dosering. Het meest effectief is een UV-C installatie als deze direct voor het tappunt wordt opgenomen.Wanneer een UV-C installatie wordt opgenomen in het circulatiesysteem, dan wordt de eventuele vorming van bio film en groei van micro-organismen er in wel vertraagd maar blijft echter wel mogelijk. Door circulatie wordt eventueel vrijkomende micro-organismen wel direct gedood.Een directe en relatief goedkope bescherming kan worden gerealiseerd door een lampbescherming aan te brengen om de bestaande lampen.De lampbescherming bestaat uit een dunne, onbreekbare, speciaal ontwikkelde beschermhoes, die de lamp geheel omsluit, zodat in geval van breuk het glas en de fosfor in de beschermhoes blijven en het water niet verontreinigen.Onze beschermhoes voldoet aan de eisenvolgens BS6062 & DIN 52290 Part 2. Officiële gezondheidinstanties bevelen deze nieuwe bescherming dringend aan. NETSPANNING: 230 VAC - +/- 10% OPGENOMEN VERMOGEN25 WATTWATERDOORSTROMING : CA. 5.000 LITER PER UURWATERZIJDIGE AANSLUITMATEN : DN40 (ISO). Diverse vermogens op aanvraag Type en zetfouten voorbehouden

Proces Water

 RVS 5001 D - PRO
proces water 
  Behuizing in RVS 316 L uitgevoerd NETSPANNING : 230 VAC - +/- 10% - 50 Hz
OPGENOMEN VERMOGEN : 25 WATT
WATERDOORSTROMING : Ca. 5.000 LITER PER UUR
WATERZIJDIGE AANSLUITMATEN : DN40 (ISO).
GEWICHT : 9 KG.
OPPERVLAKTERUWHEID : Ra < 0,8 MICROMETER